Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

New series of teething necklaces/toys


I introduce you to the new series of teething necklaces/toys. These beautiful nursing necklaces made of wooden and crochet beads can easily be turned into lovely teething toys for your precious one by moving the last wooden bead down.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου