Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Autumn giveaway

Write a comment below this blog post in the comment form, then enter your name beloand maybe you will be the lucky one who will win this wonderful earthy nursing necklace!!!


GOOD LUCK TO EVERYONE!!!



Autumn Giveaway




Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Valentine's Giveaway on our FB page


Tell us the color of your heart

Ιt’s time for our Valentine's #giveaway! Just tell us the color of your heart on this Fb post and one of you will win a Valentine's nursing necklace! So white, pink, purple, green, mint or gray heart?
Winner will be randomly selected and posted on our timeline on 19/01/15. Giveaway will CLOSE on Sunday, Jan 18th at 12pm EST.