Κυριακή 8 Μαΐου 2016

HAPPY MOTHER'S DAY!!!When you're a child she walks before you,
To set an example. 
When you're a teenager she walks behind you
To be there should you need her. 
When you're an adult she walks beside you
So that as two friends you can enjoy life together...
Author Unknown 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου